Про нас

Львівський муніципальний театральний, художньо - дослідницький та освітній центр «СЛОВО І ГОЛОС», заснований в 2010 р., розвиває ідею нового театру, проваджену методологом, режисером Сергієм Ковалевичем та співачкою і художнім керівником Наталією Половинкою та втілену як Мистецький центр "Майстерня пісні" (2003 – 2010). "СЛОВО І ГОЛОС" виник із необхідності створення Школи живої Традиції, базовану в Україні на території сучасного театру та основану на практиці пізнання законів традиції і на традиційних технологіях.
Так формуються три головні взаємодіючі напрямки Театрального центру "Слово і голос":

школа - художнє дослідження - театр,
в основі яких лежить триєдинство:
Традиція - Пісня - Театр.

- Традиція як закон, світогляд і технологія (де традиційна форма є засобом передачі знання);
- Пісня як зусилля і спосіб зв`язку "різних регіонів буття" (Гайдеггер), здійснюваний через людину та базовий механізм дії актора.
- Театр як заповідна територія та інструмент пізнання, природно даний людині, форма мислення та спосіб перетворення буття - оснований на Школі класичного театру, живлений ідеєю театру Єжи Гротовського, Кліма, вихований образом театру Сергія Ковалевича.
"Унікальність нашої праці пов’язана з проблемами слова та голосу. Для сучасного світу, обумовленого інформаційним середовищем та ризикуючого в принципі втратити поняття слова та голосу як природно даного способу зв’язку людини з Богом, зі світом, з іншою людиною – це одна із можливостей розвитку, освіти, новий художній ресурс для театру". (Сергій Ковалевич)
"В сучасному світі, світі глобалізації, в центр нашої праці ми кладемо саму людину, її слово - вислів у просторі світу, її голос - вість часу". (Наталія Половинка)